Title Image

Informatie

Als tandtechnisch laboratorium hebben we met zowel patiënten als tandartsen te maken. Wij hechten daarbij waarde aan korte lijnen, transparante communicatie en heldere informatie.

Om u, patiënt of tandarts, van goede informatie te voorzien, ​vindt u via de knoppen of het submenu informatie die specifiek voor u van belang kan zijn.